ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.พ. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียน
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ชั้น ป.6 และ ม.3
22 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61 ค่ายวิชาการกลุ่ม O-net ณ บวกครก
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนเวียงเศรษฐี
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แลกของวัญ
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันครบรอบโรงเรียนข่วงพญ๋า
18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายม่อนป้านเขากวาง อ.แม่ออน
14 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 ตัวแทนแข่งทักษะวิชาการจังหวัดกำแพงเพชร
08 ธ.ค. 60 ยุวชนทหารร่วมพีธีสวนสนาม อ.แม่แตง
31 ต.ค. 60 ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
31 พ.ค. 59 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
01 เม.ย. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูทุกท่าน
31 มี.ค. 58 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูทุกท่าน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย ,กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 ส่งปพ.5 ม.1-3 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา ผู้บริหาร ครูผุ้สอน
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจกรรม
05 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานกิจกรรม
30 พ.ค. 57 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานกิจกรรม
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้น ม.2-3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา งานวัดผลประเมินผล
26 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่วิชาการ
วิชาการ ครูผู้สอน
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชั้น ม.2-3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่าน รั้งที่ 1
ครูผู้สอน
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ครูทุกท่าน
12 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 คณะครูเตรียมความพร้อม เอกสาร ก่อนเปิดภาคเรียน
ครูทุกท่าน