ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2/1 หมู่ที่ 3 ถนนยางเนิ้ง-สันทราย บ้านปากเหมือง   ตำบลขัวมุง  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เบอร์โทรศัพท์ 0-53103669
Email : bpmschool2014@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน