ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเอกพิงค์ วงค์แก้วจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สิบเอกอุเทน ธิโย
ครู คศ.2

นางมัทณา ปันคำ

นางสาวจีราภรณ์ แพงดี