ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสามารถ จันทร์แจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดัมพิกา สิทธิพันธ์
ครู คศ.3

สิบเอกอุเทน ธิโย
ครู คศ.2

นางมัทณา ปันคำ