โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านปากเหมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านปากเหมือง กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม พร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย และเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางด้านการใช้ภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านปากเหมือง กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม พร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย และเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางด้านการใช้ภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

บทความล่าสุด