โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1613191
อนุบาล 21611271
อนุบาล 32113341
รวม อนุบาล4337803
ประถมศึกษาปีที่ 1157221
ประถมศึกษาปีที่ 2811191
ประถมศึกษาปีที่ 31712291
ประถมศึกษาปีที่ 4911201
ประถมศึกษาปีที่ 51110211
ประถมศึกษาปีที่ 6710171
รวมประถม67611286
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด110982089

บทความล่าสุด