โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

นที่ 14 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านปากเหมือง ร่วมกับวัดป่าเดื่อ นำโดยนางธนพินท์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากเมือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านพระครูปลัดนิพนธ์ ภูริวฑฺฒโก ดร. เจ้าคณะตำบลขัวมุง, เลขาธิการเจ้าอาวาสอำเภอสารภี, เจ้าอาวาสวัดป่าเดื่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา แก่ผู้ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

บทความล่าสุด