โรงเรียนบ้านปากเหมือง

หมู่ที่  5  บ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านปากเหมือง นำโดยตัวแทนครูประจำชั้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่นักเรียน การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพนิทรรศการโลกอาชีพและการศึกษาต่อรวมถึงการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

บทความล่าสุด